Drsoň 16.4.2022 proběhl - kontroly jsou k dispozici do 24.4.

Děkuji za účast více jak padesáti Drsoňů a Měkonů. Trať se letos sestávala z celkového počtu 58 kontrol, z čehož 40 bylo určených pro Drsoně a 48 pro Měkoně.

Šampionem mezi Měkoni se stal Honza Tojnar s 31 nalezenými kontrolami a 490 body (po odečtu). Honza to bral po okolí a nikam se nepřesouval vlakem. Megaměkoňský – skoro až rogainistický – výkon!

Na druhém místě mezi Měkoni stanul Ondřej Silný s tradičním postupem z hornopožárských lesů a 420 body.

Na třetím místě se umístili Matyáš; Martin a Aní Šilhánkovi také s 420 body po odečtu.

Mezi Drsoni se titulem může pyšnit Pavel Ježdík s nalezenými 34 kontrolami a 1310 body. Parádní výkon!

Na druhém místě v drsoní kategorii se umístil Petr Janeček s 880body v jeho premiérovém startu. Petr se vydal odvážně i za Sázavu na Medník.

Třetím Drsoněm se v roce 2022 stal Jaromír Moravec alias Ztracený šíp. Drnka pokořena!

Drsoň a Měkoň kontroly jsou k dispozici do 24.4.

K 19.4. mám ještě k dispozici cca 10 map Drsoně a 10 map Měkoně. Pokud by někdo chtěl zkusit trať, tak je ještě k dispozici. Kdo by měl chuť pomoci se sběrem kontrol v neděli 24.4., tak mi prosím dejte vědět, ať zkoordinujeme úsilí sběračů. Děkuji předem a třeba v roce 2023 na viděnou.

O akci:

Drsoň – Měkoň je akce probíhající v přírodě dolního Posázaví. Je to akce pro radost a není třeba dosahovat drsoních výkonů, pokud na ně účastník nemá zrovna chuť. Účastníci na startu obdrží mapu s 50 kontrolními stanovišti a mohou navštívit jakékoli stanoviště v jakémkoli pořadí. Délku trasy si tedy stanovuje účastník sám, dle své libosti. Stanoviště jsou označena lampiónky známými z orientačních závodů a účastník si absolvování stanoviště potvrdí na “razící arch". Na stanovištích není žádný pořadatel. Na archu je podrobný popis pozice stanoviště, aby se dalo lehce nalézt. Někteří Drsoňové – Měkoňové absolvují pouze pár stanovišť a to třeba s kočárkem, nebo se jedou podívat na místo, které se jim líbí. Naopak pro milovníky výzev se zatím v minulých 7 ročnících nikomu nepodařilo v limitu zvládnout všechny kontroly. Každá kontrola má předem daný počet bodů za její absolvování a kdo bude mít nejvyšší počet bodů v dané časové kategorii (po případném odečtu za pozdní příchod do cíle), tak se stane vítězem Drsoněm/Měkoněm. V cíli bude připravena sudová Plzeň, chléb a vuřty, takže si naplánujte čas na posezení. 

Drsoň 2022 – osoba, skupina osob, rodina… kteří si vezmou jízdní kolo a jedou se projet krajem Dolního Posázaví. Osobně jedu celou trasu mimo silnice a tak je lepší kolo horské nebo trekové. Maximální časový limit na jízdu je 5 hodin, ale jsou Drsoňové, kteří dokážou větší část limitu prosedět v restauraci, nebo přijet do cíle třeba za hodinu. Účastníci kategorie Drsoň mohou startovat ze startu z Březové startu kdykoliv mezi 10:00 a 12:00.

Měkoň 2022 – osoba, skupina osob, rodina… kteří se pohybují pěšky a za pomoci veřejné dopravy. Měkoň má dva možné druhy startu. Buď vyjde ze startu v Březové (kdykoli mezi 10:00-12:00) a vrátí se na stejné místo, nebo se přesune vlakem či autobusem na  jiné místo a startuje odtud s tím, že se vrací do cíle v Březové. Oblíbený je vlak Os 9061 v 11:31 z Vraného nad Vltavou a většina účastníků vystupuje ve stanici Petrov u Prahy. Jsou ale i tací, kteří vystoupili v minulých ročnících až v Prosečnici. Opět maximální časový limit je 5 hodin.

Termín: Letošní osmý ročník akce Drsoň – Měkoň se uskuteční 16.4.2022


Start a cíl:  a start bude letos netradičně: 

Pod Horou 410, 252 45 Březová-Oleško. 

https://goo.gl/maps/c6ybR1TdUSrrhxp78

Nejpozději v 18 hodin bychom viděli návrat všech zúčastněných z luhů a hvozdů. Cca 18:30 bude vyhlášení vítězů.

Těšíme se na Vaši účast. Za organizátory:

Petr Šilhánek

Propozice:

Prosím o informaci pokud se chcete účastnit a v jakém počtu, kvůli plánování občerstvení a map.

Účastníci obdrží na startu mapu s vyznačenými kontrolními stanovišti a zároveň “razící arch" s popisem kontrol. Budeme se pohybovat na mapě s měřítkem 1:33000 v oblasti dolního Posázaví. V terénu budou na kontrolních stanovištích umístěny lampiónky a voskovky s logem závodu, kde si každý kdo kontrolou projde sám označí u dané kontroly její návštěvu. Kontroly nejsou umístěny přímo na cestách, či vrcholech, aby nám je někdo neodcizil. Na razicím archu bude bližší popis, kde kontrolu hledat (například pod skalkou 30m jižně od vrcholu).

V mapě jsou kontroly podle abecedy od severu k jihu. Drsoní abeceda je takto: A, B, C….Z, A1, B1, C1….X1

Před startem prosím podepište arch na příslušném místě a vyplňte ručně jména. Start provedete tak, že vyfotíte arch s podpisy na zařízení, které zaznamená čas a čas zároveň zapište na arch. Pak máte čas maximálně 5 hodin na cestu libovolným směrem a absolvování kontrol v libovolném pořadí.

Maximální časový limit pro Drsoně a Měkoně je 5 hodin. Za pozdní “proběhnutí cílem" se odečítají body takto: (za každou započatou minutu přes limit): při zpoždění 1 – 15 min. 2 body, 16 a více min. 10 bodů za min.

Kdo půjde na vlak Os 9061 v 11:31 z Vraného nad Vltavou tak ze startu je to pěšky tak 45 minut.

Doporučujeme vyrazit aspoň ve dvojicích. Pro Drsoně je cyklistická přilba povinná. Akce se koná za plného provozu a na vlastní nebezpečí. Prosím o ohleduplnost vůči okolí, jde o akci pro radost. Cyklisté míjí chodce na úzkých cestách pomalu. Mladiství do 18 let s sebou musí mít doprovod dospělé osoby a nebo výslovný souhlas rodičů k samostatné jízdě. Vezměte si s sebou mobilní telefon pro případ, že budete shánět vy nás, nebo naopak. V případě jakýchkoli problémů volejte 602 211 496.

Prosíme neničte a neupravujte značení, aby byly podmínky závodu stejné pro všechny. Pokud na daném místě přes veškerou snahu voskovku nenajdete, tak se nám tam vyfoťte, že jste tam byli a prosím o nahlášení chybějící kontroly. Dodržujeme pravidla fair-play, protože jinak by nás to ani nebavilo.

Bez předchozí domluvy prosím nejezděte na místo startu autem. Není zde moc místa. Vhodné parkování je třeba u MŠ Březová a pak se přesunout na kole: https://goo.gl/maps/EqST4hnAuUkfh5G58

Na trasu je šikovné si vzít tužku na poznámky do mapy a zaznamenání času do kontrolního archu. Kdo má mapník na kolo, může vzít i ten. Mapa je velikosti A3.

Kdo chce pít pivo kulturněji, nechť si vezme vlastní půllitr, jinak bude muset pít z kelímků.

Startovné je dobrovolné a bude sloužit k pokrytí nákladů na tisky map, diplomů, občerstvení apod.

Aktuality budeme umisťovat níže na této www stránce.

Moc se na Vás těšíme a pohybu na čerstvém vzduchu zdar. Případné dotazy volejte na 602 211 496 nebo petr.silhanek@truhlarna.com

Vzor jak vypadá kontrola, označení kontrolního archu a výřez mapy:

Aktuality:

12.4. proběhlo vyznačení prvních deseti kontrol v Hornopožárských lesích. Sjízdnost cest je pro Drsoně dobrá, žádné ukrutné bahno. Pár fotek z kontrol značených 12.4. přikládám.

Ještě upřesňuji, že nevidím problém s používáním jiných map a navigací na mobilu. Na startu dostanete mapy od firmy Kartum, což je nejlepší mapa co se mi svého času podařila sehnat, ale koukám, že Mapy.cz mají také vcelku slušné podklady a po zvětšení jsou tam někdy i cestičky, které se už na mapu Kartum nevešly.

Letos bude taková zvláštnost, která vnese čerstvý vzduch do řad Drsoňů a Měkoňů. Každá kategorie bude mít trochu jiné mapy a jiné bodové hodnocení kontrol. Hodně kontrol je sdružených pro obě kategorie a na provázku s voskovkou je štítek, kde z jedné strany je písmeno kontroly pro Drsoně a z druhé strany pro Měkoně. Tak si prosím hlídejte, že si značíte do razicího archu správnou kontrolu své kategorie. Pak jsou kontroly, které jsou určené jen pro Drsoně a jen pro Měkoně. Například na Ďáblu jsou kontroly pro každou kategorii samostatné, ale blízko sebe, tak se nenechte nachytat na švestkách. Ukázka zdvojených kontrol roku 2022:

Miniměkoň 2022 bude. Mé milé děti se uvolily, že vyznačí trasu pro Miniměkoně 2022. Takže se Vaše milé děti mezi pitím piva mohou chvilku projít po lese bez jakékoliv silnice. Formát Miniměkoně je nyní v přípravě a bude překvapením pro nás pro všechny. Miniměkoň obvykle byla krátká procházka po lese, kterou absolvovali i ti nejmenší, kteří zatím pouze aspirují na funkci Měkoně nebo Drsoně. Obvyklým příslušenstvím Miniměkoňů je maminka, tatínek či jiný podobný typ doprovodu. Pár vzorků jak vypadá Miniměkoň z loňských ročníků:

14.4. proběhlo vyznačení dalších 8 kontrol. Zatím všechny kontroly v terénu jsou pouze voskovky s malým štítkem, který má na jedné straně písmeno kontroly Drsoň a na druhé písmeno kontroly Měkoň. Lampiónky vybavím pouze některé kontroly zítra, kde se dá čekat pohyb menších Měkoňů. Jinak lampióny zbytečně přitahují pozornost laické veřejnosti, která někdy zatouží lampión vlastnit a tím se závodníkům komplikuje nalezení kontroly. Dnes něco málo k popisu kontrol, jak jej chápou naši někteří značkaři. Toto je třeba měkoní kontrola D1 s popisem “Jalovec 30m nad lavičkou", kdo tedy pozná jalovec, který okolo není žádný jiný, tak má vyhráno. Na fotce je trochu patrný trikolórový provázek v národních barvách, který je použit na zavěšení všech kontrol:

14.4. Dalším příkladem značení je kontrola Měkoň Q1, Drsoň F1. Popis je “Od cedule Zmije-Užovka 20m nahoru čtyřdub". A takto to vypadá v terénu – na dubu u země je vidět opět náš známý trikolórový provázek s voskovkou a cedulkou Drsoň-Měkoň:

14.4. ….a pak jsem nafasoval v Davelských uzeninách 10,074kg špekáčků, které jsem nacpal do baťohu a špekáčky se mnou jely na výlet Zlatým údolím, kde spatřily tři kontroly. Kdo by řekl jak takové špekáčky z chlaďáku studí na záda. 

19.4.   K 19.4. mám ještě k dispozici cca 10 map Drsoně a 10 map Měkoně. Pokud by někdo chtěl zkusit trať, tak je ještě k dispozici. Kdo by měl chuť pomoci se sběrem kontrol v neděli 24.4., tak mi prosím dejte vědět, ať zkoordinujeme úsilí sběračů. Děkuji předem a třeba v roce 2023 na viděnou.

18.4.   Martin Lesage se letos nemohl zúčastnit drsoního ostrého startu, tak si zajel mimo oficiální termín. Metodou volného startu a cíle se mu podařilo sebrat všechny drsoní kontroly za 5 hodin a 8 minut! Pěkný výkon!

24.4.   Kontroly za Sázavou jsou odstraněny. Dnes toho kvůli počasí moc nesebereme, tak se případní sběrači mohou ještě hlásit.

Předchozí ročníky: